สกปรก พูด ผู้ใหญ่ สีขาว สำส่อน ได้ น้ำเชื้อ บนใบหน้า เธอ หลังจาก ถูก ใช้ โดย bbc เป็นครั้งแรก