กล้องที่ซ่อนอยู่เหนือตู้เสื้อผ้าบันทึกทุกช่วงเวลาที่ใกล้ชิด